AuroraAI:n kehittämis- ja toimintasuunnitelma vuosille 2019-2023 lausuttavana

Valtiovarainministeriön koordinoiman kansallisen tekoälyohjelma AuroraAI:n kehittämis- ja toimintasuunnitelma vuosille 2019-2023 lausuttavana

Saidotilla oli etuoikeus olla mukana kansallisen tekoälyohjelma AuroraAI:n esiselvityshankkeessa. Vastasimme hankkeen etiikka-selvityksen koordinoinnista yhteistyössä VRK:n kanssa, sekä pilotoimme alustapalveluamme osana AuroraAI-verkkoa. AuroraAI:n kehittämis- ja toimintasuunnitelma vuosille 2019-2023 on julkaistu ja kommentoitavissa 12.4. saakka lausuntopalvelussa.

"Ihmiskeskeisen yhteiskunnan lähtökohtana on ihmisten, yritysten ja yhteiskunnan kokonaisvaltainen hyvinvointi. Ihmiskeskeisyys konkretisoituu elämäntapahtuma-ajattelussa, joka ohjaa palveluiden suunnittelua ja toteutusta luoden ihmiselle parhaat mahdolliset edellytykset tukea omaa ja läheistensä hyvinvointia elämän eri tilanteissa. Ihmisille tulee kohdentaa vaikuttavampia palveluita todellisiin tarpeisiin, lopettaa luukulta toiselle juoksuttaminen sekä sujuvoittaa arkea elämän eri tilanteissa.

Kansallisen tekoälyohjelman AuroraAI:n esiselvityshanke ehdottaa valituissa elämäntapahtumissa ja liiketoimintatapahtumissa kohti ihmiskeskeistä yhteiskuntaa vievän toimeenpano-ohjelman käynnistämistä. Toimeenpano-ohjelmalla lisättäisiin palveluiden vaikuttavuutta, sujuvoitettaisiin palveluketjuja ja edistettäisiin tiedon hyödyntämistä palvelutarjonnassa. Palvelujen kohdentamisessa ja ennakoivassa ohjautumisessa hyödynnetään AuroraAI-verkkoa, joka mahdollistaa älykkäiden sovellusten ja tekoälyjen keskinäisen vuorovaikutuksen ihmisten ja yritysten parhaaksi tietoturvallisesti ja eettisesti kestävällä tavalla."

Lue lisää